Regulamin serwisu internetowego

Witaj na naszej stronie internetowej. Jeśli będziesz kontynuować przeglądanie i korzystanie z tej witryny, zgadzasz się przestrzegać i podlegać następującym warunkom korzystania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują relacje Boompods z Tobą w związku z tą stroną internetową. Jeśli nie zgadzasz się z którąkolwiek częścią tych warunków korzystania, prosimy nie korzystaj z naszej witryny.

Termin „Boompods” lub „nas” lub „my” odnosi się do właściciela witryny. Nasz numer rejestracji firmy to: 08147066, a miejsce rejestracji to:

Boompods LTD
40 Chapel Hill
Stansted
CM24 8AG

Termin „ty” odnosi się do użytkownika lub przeglądającego naszą stronę internetową.

Korzystanie z tej witryny internetowej podlega następującym warunkom korzystania:

  • Ani my, ani żadne trzecie strony nie udzielamy żadnej gwarancji ani zapewnienia co do dokładności, aktualności, wydajności, kompletności lub odpowiedniości informacji i materiałów znajdujących się lub oferowanych na tej witrynie internetowej w jakimkolwiek celu. Uznajesz, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, i wyraźnie wyłączamy odpowiedzialność za takie nieścisłości lub błędy w największym zakresie dozwolonym przez prawo.
  • Korzystanie przez Ciebie z jakichkolwiek informacji lub materiałów na tej witrynie internetowej odbywa się całkowicie na Twoje ryzyko, za które nie będziemy ponosić odpowiedzialności. To będzie Twoja własna odpowiedzialność, aby upewnić się, że jakiekolwiek produkty, usługi lub informacje dostępne przez tę witrynę spełniają Twoje konkretne wymagania.
  • Wszystkie znaki towarowe reprodukowane na tej witrynie internetowej, które nie są własnością operatora lub nie są na niego licencjonowane, są uznawane na witrynie.
  • Nieuprawnione korzystanie z tej witryny może dać podstawę do roszczenia o odszkodowanie i/lub być przestępstwem.
  • Czasami ta witryna internetowa może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Odnośniki te są udostępnione dla Twojej wygody w celu dostarczenia dodatkowych informacji. Nie oznaczają one, że popieramy te witryny internetowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść połączonych witryn internetowych.
  • Twoje korzystanie z tej witryny i wszelkie spory wynikające z takiego korzystania z witryny podlegają prawu Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii.